ตลาดรถ

ตลาดรถ

ตลาดรถ มือสองคึกคัก แม้มีโควิด-19 พบ โตโยต้า ราคาตกน้อยสุด

ตลาดรถ ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยปัจจัยลบทางเศรษฐกิจที่ท่วมท้นและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของประชากร รวมทั้งส่งผลต่อความต้องการสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจและ
การจ้างงานนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ต่อยอดสู่ธุรกิจจัดจำหน่าย ในอนาคตอันใกล้การเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน
ไปสู่พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีราคาถูกลงและวิถีชีวิตของคนเมืองที่เริ่มเปลี่ยนไปการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งที่อาจทำให้เกิดความเชื่อว่ายาน
พาหนะเป็นปัจจัยที่ 5 ได้ ความสำคัญลดลง ตามแนวโน้มการชะลอตัวของยอดขายรถยนต์ทั่วโลก โครงการรถคันแรกของรัฐบาลในขณะนั้นเป็นผลให้รอบการเปลี่ยนรถที่ถูกใช้จากโครงการ ติดต่อเรา

แม้ว่าตลาดรถยนต์โดยรวมจะกระเตื้องขึ้นในช่วงคลายล็อก แต่ตลาดมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงในช่วงปลายปีเนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลง กล่าวด้วยความต้องการรถยนต์ส่วนตัวที่ จำกัด
ซึ่งมาจากจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดของ ประกอบกับความต้องการการเดินทางที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ท่ามกลางความกังวลด้านสุขภาพนอกจากนี้แนวโน้มราคารถยนต์จะเป็นปัจจัย
สนับสนุนตลาดรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์มือสองยังคงคึกคักตลอดไตรมาส 3 ปีนี้ อย่างไรก็ตามตลาดรถยนต์คาดว่าจะอ่อนตัวลงในไตรมาสที่สี่พร้อมกับการยุติการเลื่อนการชำระหนี้
ของสถาบันการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการเลิกจ้างมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ถูกจัดประเภทเป็นหนี้เสีย หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มด้วยเหตุนี้รถจึง
ถูกยึดและขายทอดตลาดในงวด ในขณะเดียวกันราคาประมูลซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนสำหรับเต็นท์ก็ดิ่งลงในเดือนเมษายน ช่วงที่โควิด -19 ระบาดสูงสุดโดยลดลง 18% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีจากการเปลี่ยนรูปแบบการประมูลเป็นการประมูลออนไลน์แทนศูนย์ประมูลกลายเป็นโอกาสของเต็นท์รถมือสองที่จะซื้อรถในราคา ต้นทุนที่ต่ำกว่า อ่านต่อ

Leave a Comment