ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ บทบาทของ Manager จะเปลี่ยนไปอย่างไรในยุคเทคโนโลยี หลักการคิดและแนวทางการทำงานของผู้นำ

ผู้จัดการ เมื่อคุณเป็นผู้จัดการงานหลายอย่างจะวิ่งเข้าหาคุณในเวลาเดียวกับที่คุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปที่จะจัดการ หรือเกินกำลังการมีทักษะในการจัดการที่ดีเป็นสิ่งจำเป็น คุณต้องจัดการงานจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณทำได้ดีจะช่วยให้คุณประหยัดความเครียดประหยัดเวลาและทำงานให้เสร็จตรงเวลาผู้จัดการหลายคนจัดการงานหลายอย่างโดยมอบหมายงานให้ทีมเพื่อช่วย การมอบหมายงานทั้งหมดให้กับทีมจะต้องได้รับการวิเคราะห์ พนักงานนี้มีทักษะอะไรบ้าง? ติดต่อเรา

ได้ผลหรือไม่ แบ่งเบางานของคุณได้ไหม หรือมันจะกลายเป็นภาระเพิ่มเติมสำหรับคุณถ้ามันกลายเป็นภาระอย่ามอบหมายมัน คุณจะต้องสร้างความไว้วางใจในทีมให้รู้สึกผ่อนคลาย ปลอดภัยในการแบ่งปันข้อมูลกับคุณเช่นเปิดห้องไว้ตลอดเวลา ทีมงานสามารถเข้ามาคุยงานปรึกษากับคุณได้ตลอดเวลาหรือเปิดกลุ่มแชทใน Line เพื่อคุยงานส่งสติกเกอร์คลายเครียด รวมถึงการเรียกประชุมประจำสัปดาห์หรือการประชุมประจำเดือนจะมีการพูดคุยและพบรายงานสถานะการแก้ไขปัญหาต่างๆในที่ทำงานเป็นต้นรวมถึงคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดียิ้มทักทายคุณไม่ขมวดคิ้วตลอดเวลา สิ่งนี้จะสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานมีใจรักและอยากทำงาน

หน้าที่ในการบริหารการควบคุมการจัดการไม่ใช่งานผู้จัดการควรไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรทำในนามของตน เพราะเขาไม่ดีถ้าเรารอทำเพื่อเขาเราควรชี้แนะเท่านั้นดังนั้นตั้งเป้าหมาย และจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายติดตามและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้กล้าตัดสินใจไม่รอคำสั่งผู้จัดการใหม่หลายคนยังไม่คุ้นเคยกับการตัดสินใจ เพราะที่ผ่านมารอคำสั่งจากเจ้านายทำให้ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจจึงสูญเสียความไว้วางใจจากพนักงานดังนั้นควรฝึกการตัดสินใจหากไม่แน่ใจก็อาจตัดสินใจเลือกได้ แค่เอาไปปรึกษาเจ้านายอีกครั้ง สร้างทีมที่เหมาะสมกับงาน ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นที่ต้องการ Teams มีความสามารถหลากหลายและงานก็มีความหลากหลายดังนั้นควรกระจายงานและมอบหมายงานให้ตรงกับ จุดเด่นหรือศักยภาพของแต่ละคนเปรียบเสมือน“ Put the Right Man to the Right Job” เพราะผู้จัดการหลายๆ คนจะชอบใช้เฉพาะคนใกล้ชิดที่บางครั้งทำงานมากเกินไป ควรพิจารณาให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลมากขึ้น อ่านต่อ

Leave a Comment