รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ ใช้ในการคัดแยกจดหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

รหัสไปรษณีย์ เป็นรหัสไปรษณีย์ที่ใช้ในการจัดเรียงจดหมายเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ปลายทางแต่ละแห่งจะถูกกำหนดรหัสที่แตกต่างกัน รหัสที่ใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ สหรัฐอเมริกาใช้ตัวย่อของรัฐสองตัวตามด้วยตัวเลขห้าหลักเช่น CA 90210 หรือที่เรียกว่ารหัสไปรษณีย์และประเทศไทยใช้ 5 หลัก ชาติแรกที่ใช้รหัสไปรษณีย์คือเยอรมนี
ทศวรรษที่ 1960 ตัวอย่างเช่น 10100รหัสไปรษณีย์ของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและสัมพันธวงศ์ตัวแรกคือ1 หมายถึงภาคกลางตอนล่าง0ถัดไปคือกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
10ถัดไปหมายถึงเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและสัมพันธวงศ์ และเลข0ตัวสุดท้ายหมายถึงที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชยซึ่งบุรุษไปรษณีย์นำจดหมายไปส่งที่บ้านในเขตป้อมปราบและ
เขตสัมพันธวงศ์เรียกไปรษณีย์ดังกล่าวว่าไปรษณีย์รับชำระส่วนที่ 10101 เป็นรหัสไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์ป้อมปราบ ติดต่อเรา

ประวัติศาสตร์ การพัฒนารหัสไปรษณีย์สะท้อนให้เห็น เพื่อดูปริมาณและความซับซ้อนของระบบไปรษณีย์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตนั่นเป็นเพราะว่าจำนวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นอย่างมากซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องที่อยู่อาศัยและสถานที่ต่างๆจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของการพัฒนาระบบรหัส
ไปรษณีย์ในประเทศต่างๆมักจะใช้ในเมืองใหญ่แห่งแรกในสหราชอาณาจักรนับเป็นประเทศแรกที่เริ่มแนวคิดการใช้รหัสไปรษณีย์ในปี 1838 โดย SirRowland Hill สร้างพื้นที่ในออก
เป็น 10 เขตเพื่อช่วยเหลือการจัดส่งทางไปรษณีย์จะเร็วขึ้นซึ่งก็คือหารด้วยทิศเหนือ (N), ใต้ (S)แตะ (E) แตะ (W)ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE),ตะวันออกกลาง อ่านต่อ

Leave a Comment