homepro

homepro

homepro ตะลุย โฮมโปร อาณาจักรก่อสร้างและตกแต่งบ้านระดับหมื่นล้าน

homepro ผลกระทบอย่างหนักต่อห้างสรรพสินค้าหรือธุรกิจค้าปลีกที่มีสาขาและพนักงานจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือการปิดให้บริการชั่วคราวประมาณ 2
เดือนคือเดือนเมษายน – พฤษภาคม ว่าเป้าหมายรายได้ลดลงแน่นอน แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมีสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายดังนั้นการพยายามปรับตัวให้เร็วและมีประสิทธิภาพจึงเป็น
ทางออกที่พอเพียงHomePro (โฮมโปร) เป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายและให้บริการสินค้าเกี่ยวกับบ้าน ยังได้รับผลกระทบจาก 93 สาขาทั่วประเทศปิดร้าน 50 แห่งยอดขายหายไปประมาณ 60% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยอดขายเดิม 90% มาจากหน้าร้าน ติดต่อเรา

รวมถึงช่องทาง Homepro.co.th เป็นอีกช่องทางที่สำคัญในการร่วมมือกับ Google ใช้เครื่องมือเช่น Google Trend, Google Analytic เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค มีการปรับรูป
แบบผลิตภัณฑ์ เพิ่มลงในรายการจัดระเบียบหน้าเว็บไซต์ยิ่งผู้บริโภคอยู่ที่บ้านสินค้าและบริการในบ้านก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นเช่นกัน นี่คือโอกาสของโฮมโปร ตอนแรกโฮมโปรมีปัญหา
บางอย่าง ด้วยเรื่องของการขนส่งเนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการสินค้าและการกระจายสินค้าให้ทันต่อความต้องการทำให้หลายสาขาต้องเปลี่ยนเป็น HUB เพื่อกระจายสินค้า พนักงานหลายคนต้องเปลี่ยนไปช่วยจัดส่งจึงไม่มีการปลดพนักงานเกิดขึ้น อ่านต่อ

Leave a Comment